Formación e emprego


O Concello conta cunha bolsa de emprego municipal para traballadores por conta allea, a través da cal ponse en contacto por parte da administración a empresas e desempregados, ofrecendo o servizo de intermediación coa fin de activar o mercado laboral.

Dende este departamento xestiónase tamén a actividade formativa municipal enfocada a desempregados, nos que o Concello participa como organizador ou colaborador (obradoiros de emprego, cursos de informática, etc.)

Ponse a disposición dos veciños tamén un servizo de asesoramento a emprendedores, nos que ofrécese toda a información ao respecto dos trámites a seguir no momento do inicio da actividad (autónomos e sociedades), así como de posibles subvencións disponibles.

O Servizo de orientación laboral, desenvolto en colaboración co Concello de Cerdeda e o Concello de Carral, oferta aos veciños a posibilidade de levar a cabo unha búsqueda de emprego más eficiente.

INFORMACIÓN DE CONTACTO Formación e emprego

 1º andar da Casa do Concello

  9.00h-14.30h

 emprego@tordoia.gal

 981-690001 Persoa de contacto: Carlos Sieira