Listado definitivo de aspirantes o proceso selectivo de Auxiliar de Axuda no Fogar


Listado definitivo de aspirantes o proceso selectivo de Auxiliar de Axuda no Fogar

Bouzas Picallos María Inmaculada, DNI ……830D

Fuentes Otero Francisca, DNI ……11T

García Rios Rocío, DNI ……59P

González Fraga Ana María, DN ……89N

Mariño Gantes María Jesús, DNI ……79H

Marzoa Viqueira Susana, DNI ……15B

Varela Rodríguez María Digna, DNI ……08W

Vilares Gontán Anunciación, DNI ……67X

Os aspirantes disporán de 5 días para efectuar reclamacións.

Aso.

O Alcalde

Antonio Pereiro Liñares