Programa “Xuntos polo Nadal”


Se é maior, e está só/soa no Nadal, pode pasar estas datas acompañado/a. O programa Xuntos polo Nadal desenvólvese dende o 23 de decembro ata o 7 de xaneiro.

Infórmación e presentación das solicitudes ata o 17 de novembro, nos servizos sociais comunitarios dos concellos, nos servizos sociais de atención primaria de saúde, nos centros sociocomunitarios dependentes da Consellería de Política Social e nas xefaturas territoriais da Consellería de Política Social.

Pode consultar o bando publicado polo Concello de Tordoia na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Bando programas Xuntos polo Nadal