Relación da aprobados na primeira proba do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de administrativo


O Concello de Tordoia fai pública a listaxe de persoas aprobadas trala primeira proba do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de administrativo. Os opositores sinalados quedan citados para a realización do segundo exercicio o 30 de xullo.

Na seguinte ligazón, pode consultar a relación das persoas aprobadas trala primeira proba, así como a convocatoria ás persoas aspirantes para a realización do segundo exercicio para o dia 30 de xullo de 2018 ás 12:30 horas no salón de plenos da Casa de Cultura municipal de Tordoia:

IR Á LIGAZÓN Información sobre o proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de administrativo