Se convocan prazas para pensionistas que desexen participar no Programa de TERMALISMO SOCIAL


Fai saber:

Que pola Resolución de 13 de novembro de 2017, do IMSERSO, se convocan prazas para pensionistas que desexen participar no Programa de TERMALISMO SOCIAL (BOE nº 289 do 28/11/2017).

Requisitos:

  • Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do sistema de Seguridade Social español.
  • Ser pensionista de viudedade con 55 ou máis anos de do sistema de Seguridade Social español.
  • Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con sesenta ou máis anos de idade do sistema de Seguridade Social español.
  • Ser asegurafo ou beneficiario do sistema de Seguridade Social español, con sesenta e cinco ou máis anos de idade

Se admitirán, como acompañantes o cónxuxe, parella de feiro ou persoa con relación análoga de afectividade á conxugal e os fillos con discapacidade igual ou superior ao 45%.

Se a temporada pasada a persoa solicitou praza e reunía os requisitos para participar no programa, o IMSERSO remitiralle por correo un modelo simplificado para a renoviación da súa solicitude. Se accede por primera vez ao programa ou volve a solicitalo logo de non telo feito no ano 2016, deberá formalizar nova solicitude.

 

Descarga do Bando