Todas/os as/os solicitantes das actividades de Verán Lúdico 2024 (tanto empadroadas/os como non empadroadas/os) que realizaron a inscrición dentro de prazo, están todas/os admitidas/os nos períodos marcados na solicitude. Recordar que a recepción das/dos participantes realizarase nas instalación do pavillón municipal (non na casa de cultura como en anos anteriores)

AVISO ADMITIDAS/OS VERÁN LÚDICO 2024


Programa dirixido a familias empadroadas no concello de Tordoia con fillas e fillos de ate 16 anos. >>> Ver ou descargar folleto informativo (pdf) >>> Ver ou descargar solicitude de inscrición (pdf editable con LibreOffice Draw)

Verán lúdico 2024