>>> Ver ou descargar folleto informativo PDF >>> Ver ou descargar solicitude PFD (editable con LibreOffice)

Semana Santa Lúdica 2024
Bases reguladoras provisionais da convocatoria do concurso de disfraces do Entroido de Tordoia 2024 Solicitude de participación Entroido 2024 Concello de Tordoia (pdf editable con Libre Office Draw)

Festa de Entroido: martes 13 de febreiro de 2024
Aprobación definitiva da ordenanza municipal nº 29, reguladora das bases para a concesión de axudas a prol da natalidade. Publicado o anuncio de aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora nº 29 das bases para a CONCESIONDE AXUDAS A PROL DA NATALIDADE no BOP número 174/2023 do 12 de setembro […]

AXUDAS A PROL DA NATALIDADE