Aprobación definitiva da ordenanza municipal nº 29, reguladora das bases para a concesión de axudas a prol da natalidade. Publicado o anuncio de aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora nº 29 das bases para a CONCESIONDE AXUDAS A PROL DA NATALIDADE no BOP número 174/2023 do 12 de setembro […]

AXUDAS A PROL DA NATALIDADE


Convocatoria selección persoal laboral temporal para participar no proceso selectivo de 4 peóns e un xefe de brigada da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS Expediente nº 2023/E001/00003 ANUNCIO Resultado do proceso selectivo: Xefe de brigada: Isaac Martinez Rivas Peóns: Juan Manuel Fandiño BermúdezBrais Villaverde BuñoOscar García FreireSamuel […]

Resultado do proceso selectivo da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS