Aprobación lista definitiva para contratación laboral temporal dun axente de igualdade


Aprobación da lista definitiva de participantes no proceso de selección e contratación laboral temporal dun posto de axente de igualdade

 

Ver ou descargar lista definitiva