AVISO ADMITIDAS/OS VERÁN LÚDICO 2024


Todas/os as/os solicitantes das actividades de Verán Lúdico 2024 (tanto empadroadas/os como non empadroadas/os) que realizaron a inscrición dentro de prazo, están todas/os admitidas/os nos períodos marcados na solicitude.

Recordar que a recepción das/dos participantes realizarase nas instalación do pavillón municipal (non na casa de cultura como en anos anteriores)