Bases contratación de persoal laboral temporal de peóns forestais


Bases para a formación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal de peóns forestais

É obxecto das bases a creación dunha bolsa de traballo para peóns forestais dentro do Programa de Integración Laboral para os anos 2022 e seguintes financiado pola Deputación de A Coruña, APROL RURAL financiados pola Xunta de Galicia e outros programas de fomento do emprego que podan aparecer durante o funcionamento da bolsa.

Ver ou descargar BASES