Bases para provisión de 5 prazas de persoal laboral temporal de peón de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais


3 prazas de peón de brigada e 1 praza de peón conductor e un xefe de brigada.

Ver ou descargar bases

Ver ou descargar solicitude