NovasExpediente nº 2022/E001/00015 Reunidos os membros do tribunal seleccionador con data 29/07/2022 a suma da valoración dos méritos alegados e resultado das probas teóricas e prácticas, conforme o establecido no punto 7 das bases reguladoras do proceso, outorga a seguinte valoración … Ver ou descargar documento completo

Valoración proceso selectivo Brigada de Prevención e Defensa de Incendios