Comunicación de naturgy para xestión biomasa nas liñas


O Grupo Naturgy comunica a súa intención de xestionar a biomasa baixo as liñas de tensión nunha franxa de 5 metros no concello. Tamén advirte de que, se aos propietarios dos terreos lles interesa poden ser eles os que xestionen a biomasa. Se transcorridos 15 días, os propietarios das fincas non realizaron a limpeza das mesmas, Naturgy procederá a facelo.

Ver documento completo PDF