Convocatoria para a proba da fase oposición da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS do ano 2024.


Expediente nº 2024/E001/00007

ANUNCIO

Comunícase o vindeiro xoves 4 de xullo as 10:00 horas no Campo de Futbol de Gorgullos, terá lugar unha nova proba de esforzo para os aspirantes que non puideron as probas convocadas o 28 de xuño.

A proba de esforzo consistirá en recorrer 3200 metros con unha mochila de 11 Kg. ao lombo en 30 minutos.

Con esta comunicación, quedan convocados, todos os que superaron a proba de esforzo do día 28 de xuño como os que superen a do día 4 de xullo, as probas escritas que terán lugar na Casa do Concello do Concello de Tordoia o venres día 5 de xullo as 10:00 horas.

En Tordoia a día 3 de xullo de 2024

O Alcalde

Eduardo Antonio Pereiro Liñares