Selección persoal laboral para participar no proceso selectivo de peóns forestais: resultado do proceso.


Expediente nº 2024/E001/00003

ANUNCIO

Comunícase que finalizado o proceso de selección de peóns forestais, aprobouse a lista definitiva co resultado do proceso de selección para a contratación de peóns forestais:

APROL

PEL
NomePosición
NomePosición
Calviño Castro, José Manuel1
Calviño Castro, José Manuel1
Rodrigues Gaspar, Florinda Irene2
Rodrigues Gaspar, Florinda Irene2
Fraga Fraga, José Antonio3
Sanchez Vázquez Marina3
Recouso Caamaño, Francisco Javier4
Fraga Fraga, José Antonio4
Veira Vázquez, José Alberto.5
Recouso Caamaño, Francisco Javier5
Huertas Cerqueiro, José Antonio6
Pardo Mosquera, David6
Romero Romero, Celestino7
Veira Vázquez, José Alberto.7
Pena Rodríguez, Dosinda8
Huertas Cerqueiro, José Antonio8
Couselo Noya, José María9
Romero Romero, Celestino9
Costa Goimil, José Antonio10
Pena Rodríguez, Dosinda10
Liñares Regueiro, Manuel Antonio11
Couselo Noya, José María11
González Fraga, Ivan12
Liñares Regueiro, Manuel Antonio12
García García, Marcial13
González Fraga, Ivan13
Muiño Germiñas, Consuelo14
García García, Marcial14
Liñares Bello, Felisa15
Muiño Germiñas, Consuelo15
Gómez Rodriguez, Maria Asunción16
Liñares Bello, Felisa16
Rodíguez Gago, Juan Carlos17
Gómez Rodriguez, Maria Asunción17Rodíguez Gago, Juan Carlos18

Tordoia, a 14 de maio de 2024.

A presidenta do tribunal

Asdo: Antonio Pereiro Liñares