Correción de erros aprobación listaxe definitiva proceso selección PAI


DILIXENCIA CORRECIÓN DE ERROS.-
Póñoa eu Secretaria, facendo constar que existe un erro na Resolución de Alcaldía número 210/2022
número de expediente 2022/G003/000210…

Ver ou descargar documento completo