Lista definitiva proceso selección persoal laboral Punto de Atención a Infancia (PAI)


Convocatoria selección persoal laboral a creación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral para o Punto de Atención a Infancia (PAI)

Expediente nº 2022/E001/00007

ANUNCIO

Comunícase que por medio do decreto de data 11 de xullo de 2022, aprobáronse a lista definitiva de
participantes no proceso:
– CARMEN BELEN CANEDO RAMAS
– LIDIA REY BARREIRO
– ROCIO COSTA RODRIGUEZ
– YESICA LISTE CALVIÑO

Tordoia, a 12 de xullo de 2022.

A Concelleira de Asuntos Sociais e Emprego
Asdo: Inés Santos Pereiro