Lista provisional de admitidos e excluídos para o proceso selectivo de persoal para a BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS do ano 2024.


Expediente nº 2024/E001/00007

ANUNCIO

Comunícase por medio do decreto de data 25 de xuño de 2024, aprobouse a lista de admitidos no proceso de selección de persoal para a BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS do ano 2024.

Xefe de Brigada (Admitidos)
Sergio Rodriguez del Rio
Isaac Martínez Rivas
Oliver Duran Mosquera
Juan Carlos Pedreira Iglesias

Xefe de Brigada (Excluido por non poseer titulación)
Brais Villaverde Buño

Conductor (Admitidos)
Samuel Olaf Garcia Collazo
Sergio Rodriguez del Rio
Brais Villaverde Buño
Juan Manuel Fandiño Bermúdez
Oscar Secundino Vazquez Rama
Brais Amancio Lopez
Oliver Duran Mosquera
Roberto Barral Noya

Conductor (Excluidos por non presentar carné de conducir)
Alejandro Landeira Sabel

Peón (Admitidos)
Samuel Olaf Garcia Collazo
Sergio Rodriguez del Rio
Brais Villaverde Buño
Juan Manuel Fandiño Bermúdez
Alejandro Landeira Sabel
David Bergondo Varela
Brais Amancio Lopez
Roberto Barral Noya
Iago Sanchez Valero

O prazo de presentación de alegacións e de dous días.

Coa presentes publicación comunícase que todos os aspirantes son convocados para a proba física que terá lugar o vindeiro venres 28 de xuño as 10:00 horas no CAMPO DE FUTBOL DE GORGULLOS, para o cal deberán asistir con roupa cómoda e con unha mochila de 11 Kg de peso.

A proba de esforzo consistirá en recorrer 3200 metros con unha mochila de 11 Kg. ao lombo en 30 minutos.

Tordoia, a 26 de xuño de 2024.

O Alcalde

Asdo: Eduardo Antonio Pereiro Liñares