Expediente nº 2022/E001/00015 Reunidos os membros do tribunal seleccionador con data 29/07/2022 a suma da valoración dos méritos alegados e resultado das probas teóricas e prácticas, conforme o establecido no punto 7 das bases reguladoras do proceso, outorga a seguinte valoración … Ver ou descargar documento completo

Valoración proceso selectivo Brigada de Prevención e Defensa de Incendios
Convocatoria selección persoal laboral a creación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral para o Punto de Atención a Infancia (PAI) Expediente nº 2022/E001/00007 ANUNCIO Comunícase que por medio do decreto de data 11 de xullo de 2022, aprobáronse a lista definitiva departicipantes no proceso:– CARMEN BELEN […]

Lista definitiva proceso selección persoal laboral Punto de Atención a Infancia (PAI)