Ver ou descargar BANDO LIMPEZA FINCAS PREVENCIÓN INCENDIOS 2021 LEI 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. LEI 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

BANDO LIMPEZA FINCAS PREVENCIÓN INCENDIOS 2021


Tordoia Verde é unha iniciativa municipal que nace para visibilizar a conservación recursos dos naturais e patrimonio do Concello de Tordoia, promovendo un aumento da conciencia social acerca da sostibilidade no ámbito local.

Nace a nova iniciativa Tordoia Verde


O Concello de Tordoia informa de que a Deputación Provincial da Coruña, impartirá os seguintes certificados de profesionalidade no Programa de Salvamento e Socorrismo Acuático: – AFDP0209 SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS_ 420 horas (340 formación teórica e 80 formación práctica). – AFDP0109 SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS_ 210 horas (130 […]

Cursos de Salvamento e Socorrismo Acuático 2021
do alumnado que curse bacharelato ou ciclos formativos homologados de grao medio ou superior, para o curso 2020/2021. Bases axudas ao transporte escolar AXUDAS TRANSPORTE ESCOLAR ANEXOS

Axudas municipais para os gastos de transporte