Bases para a formación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral temporal de peóns forestais É obxecto das bases a creación dunha bolsa de traballo para peóns forestais dentro do Programa de Integración Laboral para os anos 2022 e seguintes financiado pola Deputación de A Coruña, APROL […]

Bases contratación de persoal laboral temporal de peóns forestais


O Grupo Naturgy comunica a súa intención de xestionar a biomasa baixo as liñas de tensión nunha franxa de 5 metros no concello. Tamén advirte de que, se aos propietarios dos terreos lles interesa poden ser eles os que xestionen a biomasa. Se transcorridos 15 días, os propietarios das fincas […]

Comunicación de naturgy para xestión biomasa nas liñasO día 03/12/2021 finalizaron as obras do Abastecemento en Paraños. A actuación consiste na instalación de 2.260 m de tubaxe de abastecemento de Øext. 90 mm de fundición dúctil C-25 dende o depósito existente no lugar de Piñeiro ata a entrada de Os Paraños na parroquia de San Cibrán de […]

Finalización das obras do Abastecemento en Paraños


O día 01/12/2021 finalizaron as obras do Saneamento de Bedrobe. A actuación consiste na instalación dunha rede de saneamento por gravidade de 340 m de tubaxe de Ø315 mm SN-4 de PVC con 10 pozos de rexistro en calzada previa escavación de foxo e posterior recheo e compactación do mesmo. […]

Finalización das obras do Saneamento de Bedrobe