Perfil do contratante


A entrada en vigor da lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público impulsa a utilización de internet na contratación pública para dar traslado da información de contratación a través do Perfil do contratante como ferramenta principal de coñecemento e seguimento dos procedementos contractuais e licitacións.

Neste punto poden consultarse anuncios de información, licitacións en curso, adxudicacións ou documentación de interese (pregos, datas de apertura, publicacións en outros medios, etc).

Datos de contacto:

1º andar da Casa do Concello

9.00h-14.30h

correo@tordoia.gal

981-690001 Persoa de contacto: Alfonso García

Desde 2018, pode consultar todos os procedementos de contratación municipais na ligazón á plataforma de contratación do Estado.

IR Á LIGAZÓN Plataforma de contratación do sector público

Camiño Piñeiro Campo de fútbol de Vila De Abade e outro

Renovación alumeado público en Brandoñas e outros

Camiño Pontepedra a Cooperativa e outros

Obras incluidas no Plan de Obras e Servizos 2017 (Rematado)

Obras incluidas no Plan de Obras e Servizos 2017

Formalización de diversos contratos administrativos (data de publicación: 25 de outubro de 2017)

Adxudicación do contrato de servizo de asistencia técnica urbanística (data de publicación: 12 de xuño de 2018)

Anuncio de formalización do contrato de servizo de asistencia técnica (data de publicación: 21 de xuño de 2018)

Adxudicación do contrato de servizo de asistencia técnica urbanística (data de publicación: 12 de xuño de 2018)

Anuncio de formalización do contrato de servizo de asistencia técnica (data de publicación: 21 de xuño de 2018)