Plan Xeral de Ordenación Municipal


[vc_row][vc_column][vc_column_text]

O Concello de Tordoia aprobou en sesión plenaria celebrada o 4 de outubro de 2018 o documento do Plan Xeral.

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda aprobou na orde do 7 de decembro de 2018 a aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal, de acordo co establecido no artigo 85.7.a) da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia. Na seguinte ligazón pode consultarse esta orden:

IR Á LIGAZÓN Orde do 7 de decembro de 2018 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Tordoia

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

O 29 de marzo de 2018, de conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002 e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello publicou no BOP a normativa e ordenanzas do PXOM aprobado definitivamente. Na seguinte ligazón, pode consultarse esta publicación:

IR Á LIGAZÓN Anuncio aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Tordoia e publicación do seu contido normativo

Con data do 15 de marzo de 2019, procédese ao anuncio da aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Tordoia, publicado no BOP nº 61 – Venres, 29 de marzo de 2019. Posterior ao devandito anuncio e con data de entrada no concello do 27 de marzo de 2019, recíbese escrito por parte da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo no que se require ao concello unha serie de consideracións en relación á documentación presentada, coa consecuente corrección de erros que pode consultarse na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Anuncio da corrección de erros do anuncio de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Tordoia[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

No menú desplegable que se achega a continuación, as persoas interesadas poden consultar o Plan de Ordenación Municipal íntegro con todos os documentos que o conforman:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ÍNDICE PAXINADO[/vc_column_text][vc_column_text]TOMO I[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”0″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Documento 1: Memoria Estratexia de Actuacion e Estudio Económico” tab_id=”1553943661853-86810235-6b94″][vc_column_text]

Memoria

Memoria Anexo 1

Memoria Anexo 2

Memoria Anexo 3

Memoria Anexo 4

Memoria Anexo 5

Memoria Anexo 6

Memoria Anexo 7

Memoria Anexo 8

Memoria Anexo 9

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Documento 2: Planos de Información Urbanística” tab_id=”1553943661880-ece8af5f-c98b”][vc_column_text]

Plano I-01

Plano I-02

Plano I-03

Plano I-04

Plano I-05a

Plano I-05b

Plano I-05c

Plano I-05d

Plano I-06

Plano I-07

Plano I-08

Plano I-09

Plano I-10

Plano I-11

Plano I-12

Plano I-13

Plano I-14

Plano I-15

Plano I-16

Plano I-17

Plano I-18

Plano I-19

Plano I-20

Plano I-21a

Plano I-21b

Plano I-21c

Plano I-21d

Plano I-21e

Plano I-22

Plano I-23

Plano I-24

Plano I-25

Plano I-26

Plano I-27

Plano I-28

Plano I-29

Plano I-30

Plano I-31

Plano I-32

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][vc_column_text]TOMO II[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”0″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Documento 3: Avaliación Ambiental Estratéxica” tab_id=”1553944702066-140f451a-e302″][vc_column_text]

Documento de Inicio

Documento de referencia

Informe de sustentabilidad ambiental

Informe de sustentabilidad ambiental general

Informe de sustentabilidad ambiental 01

Informe de sustentabilidad ambiental 02

Informe de sustentabilidad ambiental 03

Informe de sustentabilidad ambiental 04

Informe de sustentabilidad ambiental 05

Proposta de memoria ambiental

Memoria Ambiental

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Documento 4: Estudio do Medio Rural” tab_id=”1553944702096-c56f9690-0e3d”][vc_column_text]Documento Estudio do Medio Rural[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Documento 5: Analise do Modelo de Asentamento Poboacional” tab_id=”1553945545460-2d09c79a-dd8b”][vc_column_text]Análise do Modelo de Asentamento Poboacional Andoio

Análise do Modelo de Asentamento Poboacional Anxeriz

Análise do Modelo de Asentamento Poboacional Bardaos

Análise do Modelo de Asentamento Poboacional Cabaleiros

Análise do Modelo de Asentamento Poboacional Castenda da Torre

Análise do Modelo de Asentamento Poboacional Gorgullos

Análise do Modelo de Asentamento Poboacional Leobalde

Análise do Modelo de Asentamento Poboacional Numide

Análise do Modelo de Asentamento Poboacional Tordoia

Análise do Modelo de Asentamento Poboacional A Vila de Abade[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]TOMO III[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”0″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Documento 6: Catálogo” tab_id=”1553945979586-d9db0d87-ebf1″][vc_column_text]

Catálogo Arqueolóxico

Catálogo Arquitectónico

Catálogo Arquitectónico Arquitectura Civil

Catálogo Arquitectónico Arquitectura Relixiosa

Catálogo Arquitectónico Construcción Popular

Catálogo Arquitectónico Cruceiros e Petos

Catálogo Xeral

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Documento 7: Normativa” tab_id=”1553945961671-0fe92115-992d”][vc_column_text]

Documento Normativa

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]TOMO IV[/vc_column_text][vc_tta_accordion active_section=”0″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Documento 8: Planos de Ordenación dos Núcleos Rurais” tab_id=”1553946759678-8ae1c64b-a090″][vc_column_text]

Plano de Ordenación do Núcleo Rural Andoio

Plano de Ordenación do Núcleo Rural Anxeriz

Plano de Ordenación do Núcleo Rural Bardaos

Plano de Ordenación do Núcleo Rural Cabaleiros

Plano de Ordenación do Núcleo Rural Castenda da Torre

Plano de Ordenación do Núcleo Rural Gorgullos

Plano de Ordenación do Núcleo Rural Leobalde

Plano de Ordenación do Núcleo Rural Numide

Plano de Ordenación do Núcleo Rural Tordoia

Plano de Ordenación do Núcleo Rural A Vila de Abade

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Documento 9: Planos de Clasificación” tab_id=”1553946759711-3d5224d4-0b57″][vc_column_text]

Plano de Clasificación C-00-1

Plano de Clasificación C-00-2

Plano de Clasificación C-00-3

Plano de Clasificación C-00-4

Plano de Clasificación C-00-5

Plano de Clasificación C-01

Plano de Clasificación C-02

Plano de Clasificación C-03

Plano de Clasificación C-04

Plano de Clasificación C-05

Plano de Clasificación C-06

Plano de Clasificación C-07

Plano de Clasificación C-08

Plano de Clasificación C-09

Plano de Clasificación C-10

Plano de Clasificación C-11

Plano de Clasificación C-12

Plano de Clasificación C-13

Plano de Clasificación C-14

Plano de Clasificación C-15

Plano de Clasificación C-16

Plano de Clasificación C-17

Plano de Clasificación C-18

Plano de Clasificación C-19

Plano de Clasificación C-20

Plano de Clasificación C-21

Plano de Clasificación C-22

Plano de Clasificación C-23

Plano de Clasificación C-24

Plano de Clasificación C-25

Plano de Clasificación C-26

Plano de Clasificación C-27

Plano de Clasificación C-28

Plano de Clasificación C-29

Plano de Clasificación C-30

Plano de Clasificación C-31

Plano de Clasificación CU

Plano de Clasificación CX-1

Plano de Clasificación CX-2

Plano de Clasificación CX-3

Plano de Clasificación CX-4

Plano de Clasificación CX-5

Plano de Clasificación CZ-1

Plano de Clasificación CZ-2

Plano de Clasificación SA-1

Plano de Clasificación SA-2

Plano de Clasificación SA-3

Plano de Clasificación ZA-1

Plano de Clasificación ZA-2

Plano de Clasificación ZA-3

Plano de Clasificación ZA-4

Plano de Clasificación ZA-5

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]