Resultado da fase de oposición do proceso selectivo de técnico en igualdade


Por decreto da Alcaldía de data 23/06/2021 publícase o RESULTADO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO DE TÉCNICO EN IGUALDADE

Ver ou descargar documento