Resultado do proceso selectivo da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS


Convocatoria selección persoal laboral temporal para participar no proceso selectivo de 4 peóns e un xefe de brigada da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS

Expediente nº 2023/E001/00003

ANUNCIO

Resultado do proceso selectivo:

Xefe de brigada: Isaac Martinez Rivas

Peóns:

Juan Manuel Fandiño Bermúdez
Brais Villaverde Buño
Oscar García Freire
Samuel Olaf García Collazo

Coa presente publicación queda aberto o prazo de dous días para efectuar alegacións.

Tordoia, a 21 de xullo de 2023.

A Presidenta do Tribunal

Asdo: Ana Beatriz Oveja Villafañe