Valoracións do tribunal cualificador do proceso de selección PAI


ANUNCIO VALORACIÓNS DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO DE SELECCIÓN
PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA O PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA (PAI)

Ver ou descargar documento (pdf)