Urbanismo, Obras e Servizos


 • Xestión de licenzas de actividade (apertura de negocios, traspasos, etc).
 • Xestión das solicitudes de licenzas urbanísticas para a execución de obras menores e maiores.
 • Promoción de programas para a conservación e mellora do medio ambiente.
 • Xestión do Plan de Urbanismo actual e redacción da revisión do novo Plan Xeral de Ordenación.
 • Emitir os informes técnicos para a declaración de ruinas ou execucións de obras para a conservación das vivendas.
 • Xestión das solicitudes de ocupación de vía pública.
 • Xestión dos servizos públicos de auga, lixo e sumidoiros, en canto a altas, baixas, acometidas e suministro.
  • Auga e Sumidoiros: A empresa Viaqua encárgase do cobro e recadación destes servizos (ver información de contacto máis abaixo).
  • Lixo: Para coñecer o servizo de recollida seletiva municipal de todos os residuos, vaia á seguinte ligazón:
   IR A LIGAZÓN Recollida de lixo, reciclaxe etc
 • Mantemento de vías en canto a sinalización, pequeñas reparacións, incidencias e cortes de tráfico.
 • Planificación das actuacións que inciden na seguridade vial, ordenación do tráfico e prazas de aparcadoiro.
 • Xestión do alumeado público e das iniciativas de aforro enerxético.
 • Planificación, contratación e seguimento da execución dos plans de obras municipais e supramunicipais
 • Xestión da limpeza das vías e edificios municipais.

1º andar da Casa do Concello

Técnico administrativo: 9.00h-14.30h

Asistencia urbanística: Martes 10.00h-14.00h

correo@tordoia.gal

981-690001 Persoa de contacto: Alfonso García

Servizo de auga e sumidoiros: Viaqua

Planta Baixa da Casa do Concello

Xoves 12.00h-14.00h

VIAQUA

Avisos urxentes: 900 201230

Servizo de obras e contratación

1º andar da Casa do Concello

9.00h-14.30h

correo@tordoia.gal

981-690001 Persoa de contacto: Alfonso García

Policía Local. Incidencias

1º andar da Casa do Concello

9.00h-14.30h

alberto.cancela@tordoia.gal

649 827127 (Alberto)