Relación da aprobados na segunda proba do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de administrativo


O Concello de Tordoia fai pública a listaxe de persoas aprobadas trala segunda proba do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de administrativo. Os opositores sinalados quedan citados para a realización do terceiro exercicio o 6 de agosto.

IR Á LIGAZÓN Relación da aprobados na segunda proba do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de administrativo