Formularios e Documentación


Ordenanza reguladora do Punto de Atención á Infancia

Pode consultar na seguinte ligazón a ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servizo do punto de atención á infancia (PAI) de Tordoia, vixente dende febreiro de 2021.

Ordenanza reguladora 30-06-2022


Formulario de preinscripción

Na seguinte ligazón, ponse a disposición o formulario de preinscripción no PAI municipal. No propio formulario pode consultarse toda a documentación anexa que debe presentarse xunto coa preinscripción cuberta.

Prazo presentación da documentación:

Lugar de presentación da documentación: Rexistro Municipal (1º andar, Casa do Concello)

Impreso de preinscrición (PDF)


Formulario de matrícula

Unha vez que o neno ou nena é admitido no centro por primeira vez, debe entregarse o formulario de matrícula debidamente cumprimentado, xunto con:

  • 2 fotos de carné do neno ou nena
  • Fotocopia compulsada da tarxeta de Seguridade Social do neno/a
  • Fotocopia da cartilla de vacunas
  • Cerficidado de Numero de conta bancaria (onde se vaia cargar a mensualidade)
  • Fotocopia do DNI das persoas que vaian a recoller o neno/a

Prazo presentación da documentación: do 15 ao 30 de xuño de 2021 ( ambos incluídos)

Lugar de presentación da documentación: Punto de Atención á Infancia – Rúa do Emigrante nº 11

Impreso de matrícula (PDF)


Formulario de reserva de praza

Esta instancia debe entregarse cando os nenos e nenas renovan praza no centro. No propio formulario sinálase a información que debe entregarse xunto coa instancia cuberta. Da documentación descrita no formulario, so será necesaria presentar aquela que sufrira algún tipo de cambio con respeto a entregada no ano anterior.

Prazo presentación da documentación: do 15 ao 30 de abril de 2021 (ambos incluídos)

Lugar de presentación da documentación: Rexistro Municipal (1º andar, Casa do Concello)

Impreso de reserva de praza (PDF)


Formulario de renuncia de praza

Este formulario deberá cumplimentarse no caso daquelas persoas que solicitaran praza, pero finalmente non desexen formalizar a matricula; ou aquelas persoas que completaron a matricula, pero non vaian iniciar o curso.

Prazo presentación da documentación: Sempre antes do inicio do curso

Lugar de presentación da documentación: Rexistro Municipal (1º andar, Casa do Concello)


DESCARGA WORD Formulario Renuncia de praza


Formulario de baixa voluntaria

No caso de que se desexe renunciar á praza concedida e formalizada unha vez iniciado o curso escolar, deberá presentarse este formulario debidamente cumprimentado.

Prazo presentación da documentación: En calquera momento do curso, sempre antes do remate do mes para que non se pase o cobro do mes seguinte.

Lugar de presentación da documentación: Rexistro Municipal (1º andar, Casa do Concello)


DESCARGA WORD Formulario Baixa voluntaria


Formulario de vacacións

Todos os nenos e nenas deben desfrutar dun mes de vacacións durante o curso (dous prazos de quince días ou un mes seguido). Independentemente do mes que se colla de vacacións, o mes que non se cobrará a mensualidade será o mes de agosto.

Prazo presentación da documentación: En calquera momento do curso, pero tendo en conta que se debe entregar no rexistro como mínimo o día que se inician vacacións

Lugar de presentación da documentación: Rexistro Municipal (1º andar, Casa do Concello)

Impreso de solicitude de vacacións.


Proxecto educativo

VER PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO – PAI DE TORDOIA (pdf)


Outra documentación de interese

Regulamento de réxime interno


DESCARGA WORD Normas para o bo funcionamento do PAI


DESCARGA WORD Material básico para o neno ou nena