Convocatoria selección persoal laboral temporal para participar no proceso selectivo de 4 peóns e un xefe de brigada da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS


Expediente nº 2022/E001/00015

ANUNCIO

Comunícase que por medio do decreto de data 28 de xuño de 2022, aprobáronse as bases para a provisión de 5 prazas de persoal laboral temporal de integrantes da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles desde o seguinte ó da publicación deste anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Tordoia, a 30 de xuño de 2022.

A Concelleira de Asuntos Sociais e Emprego

Asdo: Ines Santos Pereiro

Ver ou descargar bases (pdf)

Ver ou descargar solicitude (pdf)