Anuncio do tribunal cualificador proceso de selección duna técnico de igualdade


Conforme se acorda na reunión do tribunal cualificador do día 08/07/2021. “A vista dos resultados, este tribunal propón para a súa contratación a dona Isabel González Gil, quedando na lista de reserva e por este orden:

  • Ana Isabel Loredo García
  • Noelia Fernández Ventureira
  • Alexandra Ucha Abelenda
  • Tatiana Palmeiro Ojeros

En Tordoia a día 8 de xullo de 2021