Convocatoria persoal laboral temporal proceso selectivo da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS


Convocatoria selección persoal laboral temporal para participar no proceso selectivo de 4 peóns e un xefe de brigada da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS

Expediente nº 2023/E001/00003

ANUNCIO

Comunícase que por medio do decreto de data 27 de xuño de 2023, aprobáronse as bases para a provisión de 5 prazas de persoal laboral temporal de integrantes da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles desde o seguinte ó da publicación deste anuncio de convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Tordoia, a 28 de xuño de 2023.

O Alcalde

Asdo: Eduardo Antonio Pereiro Liñares


>>> Ver ou descargar bases (pdf)

>>> Ver ou descargar Anexo I (pdf)

>>> Ver ou descargar temario (pdf)