Lista provisional de participantes no proceso de selección da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS


Convocatoria selección persoal laboral temporal para participar no proceso selectivo de 4 peóns e un xefe de brigada da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS

Expediente nº 2023/E001/00003

ANUNCIO

Comunícase que por medio do decreto de data 12 de xullo de 2023, aprobáronse a lista provisional de participantes no proceso:

Peón:

Admitidos:

Oscar García Feire
Santgiago Lopez Liñares
Brais Villaverde Buño
José Ramón Iglesias Rey
Samuel Olaf Garcia Collazo
Isaac Martínez Rivas
Juan Manuel Fandiño Bermúdez

Peón conductor:

Admitidos:

Oscar García Feire
Samuel Olaf Garcia Collazo
Isaac Martínez Rivas

Excluído por non presentar o carné de conducir:

Brais Villaverde Buño

Xefe de Brigada:

Admitidos:

Santgiago Lopez Liñares
Isaac Martínez Rivas
Ivan Vigo Barreiro

Con esta publicación queda aberto o prazo de dous días para efectuar alegacións.

Tordoia, a 12 de xullo de 2023.

O Alcalde

Asdo: Eduardo Antonio Pereiro Liñares