Lista definitiva de participantes no proceso de selección de socorristas acuáticos


Convocatoria selección persoal laboral para participar no proceso selectivo de socorristas acuáticos.

Expediente nº 2022/E001/00013

ANUNCIO

Comunícase que por medio do decreto de data 8 de xullo de 2022, apróbase a lista definitiva de participantes no proceso de selección de socorristas acuáticos:

  • Adrián Rodríguez Mallo.
  • Irene Fraga Periscal.

Tordoia, a 8 de xullo de 2022.

A Concelleira de Asuntos Sociais e Emprego

Asdo: Inés Santos Pereiro