Lista provisional para a contratación de persoal laboral para o Punto de Atención a Infancia (PAI)


Convocatoria selección persoal laboral a creación dunha bolsa de traballo para a contratación de persoal laboral para o Punto de Atención a Infancia (PAI)

Expediente nº 2022/E001/00007

ANUNCIO

Comunícase que por medio do decreto de data 08 de xullo de 2022, aprobáronse a lista provisional de participantes no proceso:

  • CARMEN BELEN CANEDO RAMAS
  • LIDIA REY BARREIRO
  • ROCIO COSTA RODRIGUEZ
  • YESICA LISTE CALVIÑO

Con esta publicación queda aberto o prazo de dous días para efectuar alegacións.

Tordoia, a 8 de xullo de 2022.

A Concelleira de Asuntos Sociais e Emprego

Asdo: Inés Santos Pereiro