Bando Plantacións forestais

Antonio Pereiro Liñares, Alcalde do Concello de Tordoia (A Coruña), FAI SABER: Que en aplicación da Lei 3/2007 […]