Convocatoria 4 peóns e un xefe da Brigada de Prevención e Defensa de Incendios Forestais


Convocatoria selección persoal laboral temporal para participar no proceso selectivo de 4 peóns e un xefe de brigada da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS

Expediente nº 2022/E001/00015

ANUNCIO

Comunícase que por medio do decreto de data 19 de xullo de 2022, aprobáronse a lista provisional de participantes no proceso:

Peón

Admitidos:

Sergio Vázquez Mendez
Pablo Gómez Nogueira
Carolina Elvira González López
David García Lamas
Isaac Martínez Riva
Juan Manuel Fandiño Bermúdez
Andrea Blanco Robledo
Adrian Sanchez Antelo
Aldina Alonso Rodriguez
Eva de la Iglesia García
Adrián Becerra Franqueira
José Ramón Iglesias Rey
Elian Espadín Blanco
José María Couselo Noya
Yoel Lopez Ventureira

Excluidos por non acreditar a titulación mínima:

David Liñares Orgueira
Bartolomé Balsa Freire
Rodolfo Balsa Freire

Peón Conductor

Admitidos

Sergio Vázquez Mendez
Carolina Elvira González López
David García Lamas
Isaac Martínez Riva
Andrea Blanco Robledo
Adrian Sanchez Antelo
Aldina Alonso Rodriguez
Eva de la Iglesia García
Adrián Becerra Franqueira
José Ramón Iglesias Rey
Elian Espadín Blanco
José María Couselo Noya
Yoel Lopez Ventureira
Sebastián José Torres Gelardi

Excluidos por non acreditar a titulación mínima:

David Liñares Orgueira
Bartolomé Balsa Freire
Rodolfo Balsa Freire

Xefe de brigada

Admitidos

Aldina Alonso Rodriguez
Santiago López Liñares
Sebastián José Torres Gelardi

Con esta publicación queda aberto o prazo de dous días para efectuar alegacións.

Tordoia, a 20 de xullo de 2022.

A Concelleira de Asuntos Sociais e Emprego

Asdo: Ines Santos Pereiro