Lista definitiva proceso selección Brigada de Prevención e Defensa de Incendios Forestais


Convocatoria selección persoal laboral temporal para participar no proceso selectivo de 4 peóns e un xefe de brigada da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS

Expediente nº 2022/E001/00015

ANUNCIO

Comunícase que por medio do decreto de data 27 de xullo de 2022, aprobáronse a lista definitiva de participantes no proceso:

Peón

Sergio Vázquez Mendez
Pablo Gómez Nogueira
David Liñares Orgueira
Carolina Elvira González López
David García Lamas
Isaac Martínez Riva
Juan Manuel Fandiño Bermúdez
Andrea Blanco Robledo
Adrian Sanchez Antelo
Aldina Alonso Rodriguez
Eva de la Iglesia García
Adrián Becerra Franqueira
José Ramón Iglesias Rey
Elian Espadín Blanco
José María Couselo Noya
Yoel Lopez Ventureira

Peón Conductor

Sergio Vázquez Mendez
David Liñares Orgueira
Carolina Elvira González López
David García Lamas
Isaac Martínez Riva
Andrea Blanco Robledo
Adrian Sanchez Antelo
Aldina Alonso Rodriguez
Eva de la Iglesia García
Adrián Becerra Franqueira
José Ramón Iglesias Rey
Elian Espadín Blanco
José María Couselo Noya
Yoel Lopez Ventureira
Sebastián José Torres Gelardi

Xefe de brigada

Admitidos

Aldina Alonso Rodriguez
Santiago López Liñares
Sebastián José Torres Gelardi

Todos os admitidos quedan convocados para a proba física que terá lugar o vindeiro 29 de xullo as 10 horas no Campo de Futbol de Gorgullos para o cal deberán presentarse con roupa cómoda e unha mochila de 11 Kg de peso. Posteriormente os que superen a proba física realizarán as probas teórico/prácticas.

Tordoia, a 27 de xullo de 2022.

A Concelleira de Asuntos Sociais e Emprego

Asdo: Ines Santos Pereiro