Lista definitiva de participantes no proceso de selección da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS


Convocatoria selección persoal laboral temporal para participar no proceso selectivo de 4 peóns e un xefe de brigada da BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS

Expediente nº 2023/E001/00003

ANUNCIO

Comunícase que por medio do decreto de data 17 de xullo de 2023, aprobáronse a lista definitiva de participantes no proceso:

Peón:

Oscar García Feire
Santgiago Lopez Liñares
Brais Villaverde Buño
José Ramón Iglesias Rey
Samuel Olaf Garcia Collazo
Isaac Martínez Rivas
Juan Manuel Fandiño Bermúdez

Peón conductor:

Oscar García Feire
Samuel Olaf Garcia Collazo
Isaac Martínez Rivas

Brais Villaverde Buño

Xefe de Brigada:

Santiago Lopez Liñares
Isaac Martínez Rivas
Ivan Vigo Barreiro

Os candidatos quedan convocados para as probas selectivas que terán lugar o próximo día 20 de xullo de 2023.

A proba de esforzo consistirá en recorrer 3200 metros con unha mochila de 11 Kg. ao lombo en 30 minutos. Para dita proba, os candidatos deberán presentarse con roupa cómoda e coa correspondente mochila. A proba terá lugar as 10:00 horas no campo de fútbol de Gorgullos.

Tordoia, a 17 de xullo de 2023.

O Alcalde

Asdo: Eduardo Antonio Pereiro Liñares